7 października 2019

Kurs kelnerski

PROGRAM
KURS KELNERSKI PODSTAWOWY

1. Wizerunek kelnera

 • Kultura pracy
 • Etyka zawodowa
 • Cechy dobrego kelnera

2. Wyposażenie zakładu gastronomicznego

 • Wyposażenie techniczne
 • Bielizna stołowa
 • Naczynia
 • Szkło
 • Sztućce

3. Przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi gości

 • Nakrywanie stołów bielizną stołową
 • Techniki noszenia naczyń
 • Zbieranie naczyń ze stołu
 • Nakrycie proste, rozszerzone, a la carte

4. Karty menu

 • Zasady układania
 • Znajomość jadłospisu
 • Doradzanie gościom

5. Techniki i formy obsługi gości

 • Systemy obsługi
 • Metody obsługi
 • Przebieg obsługi
 • Rozliczenie z gościem

6. Podawanie potraw i napojów

 • Śniadania
 • Zupy
 • Dania zasadnicze
 • Desery
 • Napoje zimne i gorące
 • Napoje alkoholowe

7. Przyjęcia okolicznościowe

 • Bankiety zasiadane
 • Bankiety angielskie
 • Bankiety mieszane

8. Psychologiczne aspekty obsługi gościa

 • Sytuacje trudne i konfliktowe
 • Skargi i reklamacje
 • Odstępstwa od reguł

Kurs kelnerski podstawowy
Szkolenie odbywa się w cyklach dwudniowych w sumie 20 godz.
Moduł teoretyczny na podstawie prezentacji multimedialnej a praktyczny to praca przy stole konsumenckim.
Uczestnicy otrzymują konspekt z omawianych treści w czasie zajęć.
Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym
Materiały szkoleniowe oraz sprzęt zapewnia organizator
Koszt kursu 350 zł