7 października 2019

Szkoła

Pierwsza profesjonalna, założona w 2004r. szkoła barmańska na Śląsku. Ośrodek prowadzi Master – Bartender Ryszard Maciejewski. Autorskie programy szkoleniowe oparte na 30  letnim doświadczeniu zawodowym dyrektora ośrodka , kadra wykladowców , odpowiednie zaplecze oraz szeroka oferta szkoleń gwarantują w pełni profesjonalne przygotowanie do pracy w gastronomii.

Ośrodek Szkoleń Gastronomicznych, „Śląska Akademia Barmana”, jest placówką kształcenia ustawicznego wymienioną w art.2 ust.3a ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty (dz.u. z 2004r. nr. 256 poz. 2572 z późn.zm.) i posiada zaświadczenie nr. 1/2006 o wpisie niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta miasta Katowice.

Zajęcia odbywaja sie w siedzibie szkoły w Katowicach ul. Wojewódzka 26a/3 oraz w Old Cuban Cocktail Bar pod tym samym adresem jak również poza siedzibą na terenie całego kraju.

Kurs Barmański – poziom podstawowy ( Basic Degree) to najczęściej prowadzone zajęcia.

Ramowy program kursu barmańskiego Barman – poziom podstawowy (Basic Degree)                            Dział teoretyczny obejmuje 5 godz. wykładowych i podejmuje zagadnienia z zakresu:

Wprowadzenie do zawodu barmana
– historia baru
– sylwetka barmana
– psychologia konsumenta

Zarys technologii i towaroznawstwa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
– podział i charakterystyka wódek
– podział i charakterystyka win gronowych i piwa

Podział i charakterystyka napojów mieszanych

Dział praktyczny obejmuje 20 godz. wykładowych ćwiczeń. Technika miksowania, teoretyczne i praktyczne zastosowanie receptur.

Szkolenia odbywają się w cyklach trzy/czterodniowych
Zajęcia teoretyczne oparte są na prezentacjach multimedialnych. Każdy słuchacz otrzymuje
konspekt zawierający informacje na temat omawianych treści.
Moduł praktyczny realizowane w Old Cuban Cocktail Bar polega na wykonywaniu przez uczestników szkolenia napojów mieszanych na bazie ingrediencji alkoholowych i bezalkoholowych.
Wszystkie materiały szkoleniowe oraz niezbędny sprzęt zapewnia Śląska Akademia Barmana.
Kurs kończy test sprawdzający z teorii oraz napoju mieszanego z kategorii zadanej przez prowadzącego. Pozytywne ukończenie kursu poświadczone jest dwujęzycznym certyfikatem.